Een overzicht van de realisaties van Nieuw Retie

Overzicht opvallende realisaties (per jaar)

2024

 • Opening peuterspeelpunt in het Huis van het Kind voor baby’s en peuters met begeleiders vanuit de gemeente die zorgen voor een warm onthaal en antwoorden op opvoedingsvragen
 • Lancering autodelen Cambio: 2 elektrische deelwagens zorgen voor duurzame verplaatsingen voor Retiese ambtenaren én inwoners
 • Aanleg van aangename ontmoetingsplekjes O’s Dorp Hodonk en Asberg
 • Rente-arme lening bouw Chiromeisjes centrum
 • Versnelling verledding van de openbare verlichting zodat deze energiezuiniger wordt en toch voor voldoende veiligheid blijft zorgen
 • Aangaan erfpachtovereenkomst met Mekanders voor bouw van woonhuis Goriën waar een 15-tal mensen met een beperking dicht bij de warme gemeenschap van Schoonbroek kunnen wonen
 • Opening gloednieuw skatepark aan het Vossekot

Voor ons is 2024 niet alleen een verkiezingsjaar, het blijft ook een werkjaar: er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn…

2023

 • Herstel fietspad richting Dessel
 • Heraanleg Kapelstraat
 • Verkeersveilig kruispunt Kapelstraat – Gildenstraat
 • Proefprojecten voor veilige schoolomgevingen zodat na evaluatie definitieve keuzes gemaakt kunnen worden
 • Hervorming kinderopvang, zowel naschoolse opvang als opvang tijdens vakanties
 • Aanleg speelelement in de wadi aan de sporthal in het gemeentepark
 • Taalbuddy’s leren Nederlands aan
 • Verhuis van de bibliotheek naar de Linde en uitbreiding van de dienstverlening 
 • Opmaak van een bomenplan voor Retie waarbij voor elke straat in kaart wordt gebracht welke bomen passen in het straatbeeld, hoe vaak ze gesnoeid zullen worden, …
 • Betaalbare nieuwe en vernieuwde sociale woningen zowel voor Schoonbroek als voor Retie in samenwerking met Woonboog
 • Aankoop Kerkstraat 2 in het kader van de uitbreiding gemeentehuis (inkanteling OCMW en bibliotheek)

2022

 • Herstel fietspad richting Geel
 • Dorpsfonds voor Schoonbroek waarbij inkomsten die Engie genereert uit het windmolenpark terugvloeien naar de gemeenschap in Schoonbroek
 • Masterplan ICT voor gebruik gemeentelijke diensten
 • Buurtplek Pontfort
 • Leaderproject Gedeelde Landbouwwegen met als doel om samen met alle gebruikers van landbouwwegen het verkeer veilig te houden
 • Leadproject Liever lokaal waar lokale ondernemers promotiemateriaal aangereikt krijgen en samen een magazine uitbrachten
 • Afronding uitbreiding Vossekot
 • Lancering UIT-pas: een klantenkaart voor vrijetijdsactiviteiten die bovendien ook met kansentarief ter beschikking wordt gesteld
 • Uitrol Digisprong onderwijs: aanschaf laptops voor onze schoolkinderen.

2021
coronajaar

 • Heraanleg van de parking aan de Vest
 • Aanleg van de Passtraat die een verkeersluwe en aangename verbinding gaat worden tussen Kasteelstraat/Gildenstraat en het vernieuwde marktplein
 • Goedkeuring woonomgevingsplan voor Retie waarin per deelgebied onder andere een kader wordt geschept voor de inplanning van meergezinswoningen en andere woonvormen
 • Opening antennepunt ‘Huis van het Kind’
 • Rioleringswerken Schoonbroek
 • Vernieuwing dorpsplein Schoonbroek 
 • Restauratie kerk Schoonbroek
 • Uitbreiding sporthal gemeentepark waar extra zalen en extra kleedkamers er voor zorgen dat onze sportverenigingen én schoolkinderen extra sportmogelijkheden krijgen
 • Start zwerfbibliotheken

2020
coronajaar

 • Heraanleg pleintje Middenakkers ‘het crossbos’
 • Start werken Passtraat
 • Start uitbreiding sporthal
 • Start Rioleringswerken Schoonbroek 
 • Start Restauratie kerk Schoonbroek
 • Investeringen in Den Dries: aankoop nieuwe stoelen

2019

 • Inspraaktraject Veerkrachtige Dorpen Schoonbroek 
 • Herstel paden begraafplaats Retie Centrum
 • Lancering kampcharter
 • Lancering concept speelstraten
 • Hervorming adviesraden
 • planjaar: opmaak meerjarenplan 2020-2025

Bestuursnota van Nieuw Retie 2019-2024

Met de bestuursnota voor deze legislatuur heeft Nieuw Retie haar kernuitdagingen vastgelegd. Deze nota is niet alleen geïnspireerd op het eigen programma, we hebben hiervoor ook gekeken naar de programma’s van de andere partijen en het ambtelijk memorandum. Nieuw Retie wou hiermee een breed gedragen uitgangspunt voor de deze bestuursperiode aanbrengen.

Onderaan vind je de link naar de bestuursnota waarin via kleurcodes de realisatiegraad wordt weergegeven: (groen: gerealiseerd/op schema – geel: sterk aan gewerkt maar nog niet op punt – rood: gestart maar nog werk aan)

Werp ook een blik op ons programma voor de verkiezingen van 2018. Dit was opgedeeld in verschillende thema’s. Per thema vind je het overzicht van verschillende uitdagingen die we als Nieuw Retie willen aangaan. Klik hiervoor op desbetreffende thema. Onze kiezers mogen gerust zijn, Nieuw Retie zal zich, naast die bestuursnota, blijven inzetten om alle programmapunten te realiseren.