Duurzaam in mobiliteit en infrastructuur

We moeten met z’n allen werken aan duurzame verplaatsingen. Met goede infrastructuur willen we de Retienaar stimuleren om verplaatsingen in eigen dorp vooral met de fiets of te voet te doen. Soms is er geen alternatief voor de auto, maar ook wie de auto gebruikt, kan voor betere opties kiezen: elektrische auto’s of een auto gebruiken via een autodeelsysteem. Die opties moeten we als gemeente mee ondersteunen en stimuleren.

 • Meer veiligheid voor zwakke weggebruikers. 
 • Drempels wegwerken. 
 • Veiligere fietspaden op gewestwegen. 
 • Landbouwverkeer en fietsverkeer veiliger combineren. 
 • Fietsstraten inrichten. 
 • Meer en veilige fietsenstallingen. 
 • Oplaadpunten voorzien. 
 • Fietsdelen of samenaankoop van (bak)fietsen. 
 • Autodeelsystemen faciliteren. 
 • Carpoolen aanmoedigen. 
 • Fietscheques i.p.v. gratis busabonnementen. 
 • Trage verbindingen voor voetgangers en fietsers.