Jouw omgeving

Niet alleen steden, maar ook Retie krijgt te maken met uitdagingen in verband met ruimtelijke ordening. Ons inwonersaantal blijft groeien en hier moet onder andere rekening mee worden gehouden wanneer we naar de ruimtelijke ordening kijken. We durven dan ook nieuwe paden inslaan, nieuwe opties bekijken, maar uiteraard moeten we hierbij het dorpse karakter van Retie behouden.

  • Onze Lindeboom blijft ons symbool. 
  • Ontwikkeling nieuwe projecten op maat van ons dorp. 
  • Buurtnetwerk op straat en op het internet
  • Leegstand bestrijden samen met de eigenaars.
  • Windmolens en andere initiatieven op dorpsmaat.
  • Bedrijvenzone blijft interessant.
  • Stimuleren van nieuwe woonvormen.