De ervaring groeit, Nieuw Retie vernieuwt

Nieuw Retie blijft vernieuwen.

Op 25 maart 2021 maakte schepen Margriet Blockx plaats voor Lut Hermans. Margriet is intussen pensioengerechtigd en wil meer tijd maken voor haar kleinkinderen. Margriet gaat niet helemaal ‘met pensioen’. Ze blijft actief als raadslid en lid van het bijzonder comité.
Lut laat haar positie als gemeenteraadsvoorzitter op haar beurt aan Karolien Adriaensen.
Nieuw Retie verjongt de functie van fractievoorzitter met Kato Slegers

De Nieuw Retie-ploeg wil Margriet bedanken voor haar jarenlange inzet als schepen en voorzitter van het OCMW.
Ook Lut en Karolien verdienen een pluim voor hun inzet in hun vorige functie (resp. voorzitter gemeenteraad en fractievoorzitter).
We wensen alle vier veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

De vier dames aan het woord

Margriet Blockx kwam in 1995 in de gemeenteraad.

Vanaf 2001 zat ze in het schepencollege met een uitgesproken aandacht voor sociaal beleid. Vanaf 2013 was ze voorzitter van de OCMW-raad en het Bijzonder Comité. Een stevige carrière in de lokale Retiese politiek: “voor mij blijft een van de belangrijkste verwezenlijkingen de opstart van de buitenschoolse kinderopvang. We zijn gestart in de Kloosterstraat met 21 plaatsen om daarna te verhuizen naar de Kerkhofstraat met dubbel zoveel opvangplaatsen. Op de ‘zorgsite’ aan de Boekwijtbaan ben ik ook heel fier. Hier vinden we sociale senioren-appartementen, serviceflats en een woonzorgcentrum. Zo heeft Retie een stevig antwoord op de behoefte van senioren die moeilijker of niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Maar voor mij zijn dit geen persoonlijke verwezenlijkingen, we doen dit in Retie als een team: politiek, gemeente- en OCMW-personeel en de bevolking samen. En nu wil ik plaats maken voor vernieuwing.” Margriet lanceerde met haar pensionering nog een algemene oproep in de pers: “Waarom schrapt iedereen het loket? De laatste jaren en zeker tijdens de corona-periode merk ik dat heel wat instanties hun dienstverlening zowat stop zetten. Alles wordt achter de muur van het internet en de mail gestoken. Deuren blijven op slot, de telefoon wordt niet meer opgenomen. Zelfs de medewerkers van het Sociaal Huis vinden geen telefoonnummers meer. Zo gaan we achteruit. Zo gaan we mensen echt kwijt raken.

 

Lut Hermans volgt Margriet nu op.

Zij wordt voorzitter van het Bijzonder Comité en lid van het Retiese schepencollege. Lut draait intussen meer dan 17 jaar mee in de Retiese politiek en de gemeenteraad. De laatste twee jaar verdiepte zij zich in sociale zaken in het Bijzonder Comité. “Het voorbije jaar lieten de coronamaatregelen niet toe om de contacten met maatschappelijk werkers te versterken. Mijn eerste uitdaging is dan ook de verdere kennismaking met het team van de sociale dienst. Daarna wil ik mijn focus onder meer leggen op de activering van langdurig werklozen. Ook vanuit de lokale hoek kunnen we daar een sterke rol opnemen.” Lut nam intussen ontslag als voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

 

Karolien Adriaensen verzilvert haar 8 jaar ervaring als fractievoorzitter.

Zij neemt die ervaring mee naar de nieuwe functie van voorzitter. Als opvolger van Lut wil Karolien open communicatie, positiviteit en respect voor elkaars mening voorop stellen. “Op de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) moet er ruimte zijn voor debat tussen de verschillende fracties en raadsleden. Die debatten verdienen een onpartijdige voorzitter.

 

Voor Nieuw Retie is Kato Slegers (21j.) de ideale verjonging.

Zij stapt met een fris enthousiasme in de voetsporen van Karolien als fractievoorzitter. “Ik zit nu een dikke twee jaar in de gemeenteraad en heb al heel wat bijgeleerd. Als fractievoorzitter kan ik de vernieuwing en verjonging van Nieuw Retie versterken. Zo krijgt de stem van de Retiese jeugd gegarandeerd een plaats op de gemeenteraad.
Ook Kato kreeg de laatste dagen extra persaandacht: ‘de jongste fractievoorzitter van Vlaanderen!’ Een dikke proficiat van de hele Nieuw Retie-ploeg!

 

Lidkaart Nieuw Retie

Lid worden van Nieuw Retie

Lid worden van een enthousiaste en onafhankelijke partij?
Ondersteun onze werking en schrijf 10 EUR over naar BE36 8500 1843 8381 met vermelding van lidkaart en jouw naam en adres. Of bel even naar 0479 47 84 36 (Herman Claessens).

Onze mandatarissen voor deze bestuursperiode.