De ervaring groeit, Nieuw Retie vernieuwt

Nieuw Retie blijft vernieuwen.
Op 25 maart 2021 maakte schepen Margriet Blockx plaats voor Lut Hermans. Margriet is intussen pensioengerechtigd en wil meer tijd maken voor haar kleinkinderen. Margriet gaat niet helemaal ‘met pensioen’. Ze blijft actief als raadslid en lid van het bijzonder comité.
Lut laat haar positie als gemeenteraadsvoorzitter op haar beurt aan Karolien Adriaensen.
Nieuw Retie verjongt de functie van fractievoorzitter met Kato Slegers

 

De Nieuw Retie-ploeg wil Margriet bedanken voor haar jarenlange inzet als schepen en voorzitter van het OCMW.
Ook Lut en Karolien verdienen een pluim voor hun inzet in hun vorige functie (resp. voorzitter gemeenteraad en fractievoorzitter).
We wensen alle vier veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

 

De vier dames aan het woord

Margriet Blockx kwam in 1995 in de gemeenteraad. Vanaf 2001 zat ze in het schepencollege met een uitgesproken aandacht voor sociaal beleid. Vanaf 2013 was ze voorzitter van de OCMW-raad en het Bijzonder Comité. Een stevige carrière in de lokale Retiese politiek: “voor mij blijft een van de belangrijkste verwezenlijkingen de opstart van de buitenschoolse kinderopvang. We zijn gestart in de Kloosterstraat met 21 plaatsen om daarna te verhuizen naar de Kerkhofstraat met dubbel zoveel opvangplaatsen. Op de ‘zorgsite’ aan de Boekwijtbaan ben ik ook heel fier. Hier vinden we sociale senioren-appartementen, serviceflats en een woonzorgcentrum. Zo heeft Retie een stevig antwoord op de behoefte van senioren die moeilijker of niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar voor mij zijn dit geen persoonlijke verwezenlijkingen, we doen dit in Retie als een team: politiek, gemeente- en OCMW-personeel en de bevolking samen. En nu wil ik plaats maken voor vernieuwing.” Margriet lanceerde met haar pensionering nog een algemene oproep in de pers: “Waarom schrapt iedereen het loket? De laatste jaren en zeker tijdens de corona-periode merk ik dat heel wat instanties hun dienstverlening zowat stop zetten. Alles wordt achter de muur van het internet en de mail gestoken. Deuren blijven op slot, de telefoon wordt niet meer opgenomen. Zelfs de medewerkers van het Sociaal Huis vinden geen telefoonnummers meer. Zo gaan we achteruit. Zo gaan we mensen echt kwijt raken.

Lut Hermans volgt Margriet nu op. Zij wordt voorzitter van het Bijzonder Comité en lid van het Retiese schepencollege. Lut draait intussen meer dan 17 jaar mee in de Retiese politiek en de gemeenteraad. De laatste twee jaar verdiepte zij zich in sociale zaken in het Bijzonder Comité. “Het voorbije jaar lieten de coronamaatregelen niet toe om de contacten met maatschappelijk werkers te versterken. Mijn eerste uitdaging is dan ook de verdere kennismaking met het team van de sociale dienst. Daarna wil ik mijn focus onder meer leggen op de activering van langdurig werklozen. Ook vanuit de lokale hoek kunnen we daar een sterke rol opnemen.” Lut nam intussen ontslag als voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Karolien Adriaensen neemt haar 8 jaar ervaring als fractievoorzitter mee naar de nieuwe functie van voorzitter. Als opvolger van Lut wil Karolien open communicatie, positiviteit en respect voor elkaars mening voorop stellen. “Op de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) moet er ruimte zijn voor debat tussen de verschillende fracties en raadsleden. Die debatten verdienen een onpartijdige voorzitter.

Voor Nieuw Retie is Kato Slegers (21j.) de ideale verjonging. Zij stapt met een fris enthousiasme in de voetsporen van Karolien als fractievoorzitter. “Ik zit nu een dikke twee jaar in de gemeenteraad en heb al heel wat bijgeleerd. Als fractievoorzitter kan ik de vernieuwing en verjonging van Nieuw Retie versterken. Zo krijgt de stem van de Retiese jeugd gegarandeerd een plaats op de gemeenteraad.
Ook Kato kreeg de laatste dagen extra persaandacht: ‘de jongste fractievoorzitter van Vlaanderen!’ Een dikke proficiat van de hele Nieuw Retie-ploeg!

 

Corona-lijstjes

We waren nieuwsgierig naar de corona-ervaringen van onze Nieuw-Retie-ploeg. Met enkele vragen krijg je hieronder een overzicht van de corona-lijstjes.

  1. Hoe heb jij de lockdown beleefd? Wat is er veranderd? Op je werk, in je gezin, in je vrije tijd, …? Heb je moeten investeren? Hoe beleef je Retie in deze tijd? …

  2. Wat leer je uit de crisis? Zijn er positieve dingen die je meeneemt naar de toekomst?

  3. Wat is het allereerste dat je gaat doen, mocht het opnieuw toegelaten worden?
Kato Slegers
Kato is vlijtig aan het studeren.
1. De grootste aanpassing voor mij zijn de scholen die sloten. Ik moet voor de rest van het semester mijn lessen online volgen en mijn examens thuis afleggen. Ook kan ik niet meer naar de Chiro, geen volleybalmatchen spelen en moet ik mijn vrienden, die ik normaal elk weekend zie, plots missen.

2. Ik heb geleerd dat ik contacten met andere personen meer moet waarderen. Eens op bezoek gaan bij de grootouders, een goede babbel met uw beste vriendin of in het weekend alle zorgen over school vergeten. Voor de crisis leek dit allemaal zo vanzelfsprekend, maar nu dat dat allemaal is weggevallen, besef ik hoe waardevol die momenten zijn

3. Ik ga elke persoon die ik al veel te lang heb moeten missen eens goed vastpakken, bijbabbelen met de hele vriendinnenhoop en natuurlijk ook de Retiese economie steunen door op café te gaan.

Marthe Moons
Marthe droomt van de zomer.
1. Voor mij kwam deze lockdown op een ongelukkig moment. Ik zit in mijn 3de jaar bachelor en had het laatste semester stage. Daarom was deze periode van lockdown voor mij een periode van veel stress. Het was in het begin onduidelijk wat de school verwachtte van mij en ik vond geen alternatieve stageplaats die openstond om tijdelijk een nieuwe stagiaire aan te nemen. Al had ik ook alle begrip voor deze organisaties en voorzieningen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om mezelf flexibel op te stellen en mijn stage verder te zetten in juli.

2. Uit deze crisis heb ik vooral geleerd dat ik erg veel behoefte heb aan sociale contacten. In het begin van deze lockdown hadden mijn vrienden en ik nog veel contact met elkaar door het gebruik van een video call. Toch merkte ik al snel dat dit helemaal niet hetzelfde is als samen met elkaar een pint pakken op café. Na een tijdje verwaterde deze wekelijkse traditie ook omwille van examens, werk… Desondanks ben ik toch blij dat het mogelijk is om online het contact te onderhouden. Ook heb ik geleerd om meer van de kleine dingen te genieten. Ik ging vaak alleen of met één vriendin wandelen en haalde hier veel plezier uit. Dit is iets wat ik zeker ga blijven doen.

3. Nu dat er is aangekondigd dat je vanaf 8 juni op café mag gaan met 10 personen, ga ik hier zeker gebruik van maken. Al zou het fijn zijn dat de grens van 10 personen verdwijnt en dat we met alle vrienden samen een pint kunnen pakken en opnieuw een stapje in de wereld kunnen zetten.

Koen Claessens
Koen zit klaar bij de kapper.
1. In het begin leek de wereld wel stil te staan, amper verkeer, geen vergaderingen,… Maar al snel doken de nieuwe uitdagingen op. Omdat we telkens van thuis moesten vertrekken hebben we met de fiets en te voet alle hoeken van Retie opnieuw verkend. En het is hier mooi, heel mooi.

2. Soms eens wat langer bij iets stil staan en bewuster leven. En niet zoveel vergaderen, ze zijn niet allemaal nodig, die vergaderingen.

3. Omdat ik moest wachten op de afspraak… is het maar pas gebeurd… m’n haar laten knippen. Die nekmat begon me echt tegen te steken. Nu is het uitkijken naar het eerst terrasje maar echt uitkijken doe ik naar het eerstvolgende kermisgevoel, het Retie-kermisgevoel.

Niels Blockx
Niels geniet van de tuin.

1. Alles werd strikter. Gedurende heel de shift mondmaskers dragen en handschoenen voor elke handeling. Het contact met patiënten is minder persoonlijk geworden.
Patiënten raken gefrustreerd omdat ze niet naar buiten mogen en de verpleging wel naar huis mag, wat leidt tot een lichte stijging van agressie naar hulpverlening toe.

In ons gezin:
De kinderen zijn constant thuis, een hele uitdaging. Je moet leerkracht zijn, kindjes bezig houden en eigen werk in huis en tuin rond krijgen én dan nog full time gaan werken. Een hele puzzel maar hij is gemaakt. Vrije tijd is tijd geworden om die puzzel thuis te maken. Je mag toch nergens heen.

Daarnaast besef je dat er tijd vrijkomt voor andere dingen. Vroeger deden we terrasjes, nu hebben we een moestuin gemaakt!

2. Thuis blijven, zelf dingen maken, … zorgt ervoor dat we nog nooit zoveel per maand hebben kunnen sparen. Als je met 2 full time moet blijven werken en nu niets op kan doen, zet je meer aan de kant dan anders

3. Zodra het mag, komt heel onze vrienden hoop met kinderen (+- 32 man) in onze tuin op camping. We hebben elkaar lang genoeg niet gezien.

Patrick Geuens
Patrick ernstig aan het werk.

1. Voor mij persoonlijk is er niet veel veranderd, nog meer werk dan voorheen ☹. Veel vergaderingen werden geannuleerd maar als burgemeester zit ik in het gemeentelijk crisisteam. Daarnaast werden fysieke vergadering vervangen door video meetings

2. Ik heb geleerd dat het ook rustiger kan i.p.v. jachtig leven: school, sport, jeugdbeweging, uitgaan, werken, hobby’s, … kunnen toch even opzij gezet worden.

3. Met vrienden een terrasje doen om wat bij te praten.

[foto Stef Van Eysendeyck]

1. Ik ben net tijdens de lockdown op mijn nieuwe job begonnen. Dat maakt het extra speciaal aangezien ik mijn nieuwe collega’s voorlopig enkel nog maar virtueel heb gezien. Net zoals vele andere contacten die nu voornamelijk via de virtuele wereld plaatsvinden.

2. Door de coronamaatregelen worden we allemaal gedwongen om wat afstand te nemen van het normale, meestal drukke en hectische leven om tot rust te komen. Ik denk dat het geen kwaad kan om dit sowieso ook in de toekomst te blijven doen.

3. Ik denk, net zoals voor zovelen Retienaren, dat dit toch een bezoekje aan de lokale horeca zal zijn, hopelijk nog altijd vergezeld van een mooi lentezonnetje.

[foto Guy Moons]

1. Voor mij en Terry is er in eerste instantie niets veranderd omdat we allebei konden blijven werken. Op het werk is het natuurlijk iets anders dan normaal. Je moet toch de fysieke afstand bewaren van de mensen waar je anders normaal mee omgaat. Ook de hygienemaatregelen waren en zijn iets waar je constant aan moet denken. Bij aankomst op het bedrijf en bij vertrek wat niet evidend is. Het is vooral raar dat er een beetje een vakantiegevoel heerst doordat onze dochters nu zoveel thuis zijn. Alles loopt wat relaxer. Maar voor de kinderen en de jeugd algemeen heeft het toch heel wat onaangename gevolgen. Denk al maar aan het uitgangsleven dat ook al heel de tijd stil ligt en de zomer belooft ook maar pover te worden op dat gebied.

2. Het is raar om te zeggen , maar ineens heb je het gevoel dat er veel meer vrije tijd is en meer tijd om vanalles te doen.
Algemeen meer quality time. 

3. Ondertussen is de horeca terug deels open.
We hebben reeds met onze vriendengroep een ontbijt gereserveerd bij Tantine voor op zaterdag 4/7.
Hopelijk wordt het de volgende dagen terrasjesweer en kunnen we ook met een bubbel van 10 de cafe’s een bezoek brengen.

Greet Botterman
Greet geniet van haar tuin.
1. Voor mij staat de lockdown gelijk met een aantal ongeluksmomenten. Groot gebrek aan sociale contacten en gebrek aan beweging in verschillende verenigingen. Samenleven met 2 onder 1 dak, dit tijdens lockdown, niet van zelfsprekend!

2. Je hebt tijd voor allerlei andere zaken zoals lezen, fietsen, grote kuis doch met de nodige gevolgen (foto)!
Positief: veel minder druk op de baan, dus veel aangenamer om ontspannen te fietsen, wandelen, …

3. Koffietje drinken met vrienden, na ons lijndansen en dit in de lokale cafés.

[foto Karel Ennekens]

1. Weinig veranderd. Meer in de tuin gewerkt en in huis.

2. Dat we met minder ook content kunnen zijn, en dat we geweldige buren hebben.

3. Ik probeer mezelf veilig te houden. Daarnaast willen ook snel opnieuw iets gaan eten.

[foto Liesbeth Jans]

1. Ook wij jongeren mochten niet bij elkaar komen, waardoor ik me af en toe heel eenzaam heb gevoeld. Gelukkig had ik mij net een hondje gekocht, waar ik dagelijks mee kon gaan wandelen.

2. Ik ondervond dat ik veel minder uitgaf.

3. Hopelijk worden de Retienaren niet asocialer. En komt alles snel weer goed.

Natalie Adriaensen
Natalie Adriaensen en Tijn
1. Eerst was er voornamelijk angst… Niet zozeer voor mezelf, maar wel om iemand uit je dichte omgeving te verliezen. En opeens had ik tijd… Tijd die ik op een andere manier kon invullen. In de eerste plaats ging er heel veel tijd naar de zorg van mijn zoontje. We hebben er enorm van genoten van het samen zijn, al waren er ook momenten dat ik hem liever even aan de papa gaf. De effectieve werkuren werden verplaatst naar ‘s avonds. Vanaf 19.00u kon ik aan mijn werkdag beginnen. Ik merkte dat ik dan ook de meeste reacties terug kreeg dus op zich werkte het ook vlot op deze manier. Mijn vrije tijd werd echte VRIJE tijd en toch had ik nog steeds geen tijd over… We hebben genoten van vele wandelingen en fietstochten. We hadden geluk met zo’n mooi weer en dat maakt mensen meteen goed gezind.

2. Gom eens wat drukte uit je agenda… Het is zo gemakkelijk gezegd, maar niet gedaan. Ik hoop dat het me gaat lukken om soms ook nee te zeggen. Het deed zoveel deugd om eens een avondje thuis te zitten en nergens heen te moeten. Gewoon genieten van het moment en van het samen zijn met je gezin.

3. Dan geef ik ons mama en papa een dikke knuffel en kus. Wat mis ik dat enorm!!!

[foto Karolien Adriaensen]

1. Geen school en geen hobby’s voor onze kinderen, dat betekende dat we extra hulp van hen kregen op ons bedrijf. Het is heel fijn om ’s middags samen aan tafel te zitten en de rest van de dag te plannen.

2. Vergaderingen hoeven niet altijd op verplaatsing te zijn. Het is leuk om fysiek met elkaar in
interactie te gaan, maar de kilometers ernaartoe kunnen soms uitgespaard worden.

3. Ik hoop dat we deze zomer kunnen genieten in Retie maar ook tijdens de reis die we gepland hebben.

Lut Hermans
Lut: "Nog eens op café gaan..."
1. De eerste dagen van de lockdown waren beangstigd. Als je s avonds nog een verplaatsing moest maken, voelde het in dorp koel, koud en kil aan, precies een verlaten dorp. Het mentale welzijn werd op de proef gesteld door de covid 19! Het hamster gedrag maakte de mensen nerveus en onrustig. Op het werk veranderde er niet zoveel behalve de oplegde maatregels. In het gezin was het opmerkelijk  aangenamer: niemand had nog een agenda in het oog te houden zodat uiteindelijk niets moest. Het was financieel ne goede meevaller, voor mezelf en ons gezin: toch veel goedkoper geleefd .

2. Het positieve is dat er meer mensen me opbelden met de vraag “Hoe is het …..” Dat de mensen meer koesterden en toch een meer respect toonden en meer begrip hadden voor elkaar, ze toonden sneller een spontane groet, hadden meer aandacht voor de medemens, …

3. Me verplaatsen naar de plaatsen waar het mag o.a op café gaan, met vrienden ne BBQ doen ….

Lidkaart Nieuw Retie

Lid worden van Nieuw Retie

Lid worden van een enthousiaste en onafhankelijke partij?
Ondersteun onze werking en schrijf 10 EUR over naar BE36 8500 1843 8381 met vermelding van lidkaart en jouw naam en adres. Of bel even naar 0479 47 84 36 (Herman Claessens).

Onze mandatarissen voor deze bestuursperiode.