Nieuw Retie is een onafhankelijke dorpspartij voor en door mensen van Retie en Schoonbroek.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalden we de absolute meerderheid!

Nieuw Retie blijft DE onafhankelijke dorpspartij die gaat voor een warmhartig dorp waar iedereen trots op kan zijn.
Een ervaren ploeg die vertrekt uit de kracht van ons landelijk karakter.
We luisteren en werken betrokken samen om te veranderen en te verbeteren, voor haalbare concrete resultaten.

Ook naar de volgende bestuursperiode willen we hierop inzetten.

Onze ploeg aan het werk tijdens een programmasessie
Samen nadenken over de toekomst van Retie

Programma verkiezingen 2024

We werken momenteel aan een nieuw sterk programma met frisse ideeën voor de volgende legislatuur. 

Benieuwd naar wat onze ploeg al realiseerde in deze legislatuur?  

Bekijk het hier.

Overzichtsfoto familiedag in gemeentepark 't Schijf
Zalig zonnetje, het loopt stilletjes vol

Familiedag

Op zondag 19 mei 2024 vond onze jaarlijkse familiedag plaats.  

Het originele Cluedo- spel “Wie heeft onze burgemeester gezien” hield jong en minder jong in de ban.   

Bovendien kon je er ook kennismaken met ons enthousiaste ploeg: een mooie mix van ervaren én nieuwe mensen die zich graag willen engageren voor ons mooie dorp.

Onze krachtlijnen 2019-2024…

Nieuw Retie is een onafhankelijke dorpspartij,
die vertrekt vanuit de kracht van
het landelijke karakter van ons dorp.
Een partij die blijft luisteren naar wat er leeft.
Een ervaren ploeg die ook vernieuwing omarmt,
die knopen durft doorhakken
en gaat voor de resultaten
die jij en ons dorp verdienen.

… zijn de kracht van de lokale keuze.

Cover folder Nieuw Retie Pinksteren
Klik om onze laatste folder te lezen

Die essentie van Nieuw Retie toegelicht

Onafhankelijke dorpspartij: Onze partij is niet verbonden aan nationale partijen, wij kunnen die koers varen die voor Retie belangrijk is. We kijken naar de noden van ons dorp en werken samen met de regio aan een Kempisch verhaal.

Kracht van het lokale, het landelijke karakter: De sterkte van een dorpsgemeenschap willen we inzetten als stevige basis om te werken aan de toekomst; een sterke gemeenschap waar het individu en de vereniging zich verbonden voelen.

Van en voor mensen van dit dorp: Onze partij is een afspiegeling van onze gemeenschap, elke stem telt in ons dorp. Onze mensen komen de hele legislatuur buiten, op straat, bij evenementen, tussen de mensen … niet enkel met de verkiezingen.

Luisteren: We willen de vinger aan de pols houden. De voorbije 3 legislaturen hebben we extra ingezet op inspraak en betrokkenheid (denk b.v. aan Re10 en de plannen rond de markt). 
Ons programma vertrek van onderuit, vanuit ons dorp, vanuit de buurten en (kerk)dorpen.

Ervaren ploeg: Wij bieden 18 jaar bestuurservaring en professionele kennis uit diverse sectoren van onze verschillende kandidaten en medewerkers; maar ook ervaring als inwoner van het dorp, voeling met de straat. Dagdagelijkse ervaring in ons dorp zodat we niet gaan werken vanuit een ivoren toren. Voeten op de grond.

Vernieuwing: Nieuwe kandidaten, jonge kandidaten, onze ploeg blijft nieuwe mensen zoeken, nieuwe inbreng. Maar we willen ook werken aan de vernieuwing van dit dorp. Ons landelijke karakter is onze kracht en onze basis, maar we kijken met frisse ideeën naar de toekomst.

Knopen doorhakken – resultaten: Beslissen in grote dossiers zoals het masterplan voor Retie, het doortrekken van de ring Re10, het opstellen van een ‘richtlijnenhandboek meergezinswoningen’, … Maar ook in de dagdagelijkse werking van onze gemeente op basis van een doordacht meerjarenplan bewijzen we dat we werken vanuit een visie en planmatige inschattingen.
Na het plannen ook knopen doorhakken en doen, doen, doen. 
Werken aan de toekomst van ons dorp, samen met alle inwoners.