Een plezante vrije tijd in Retie, actief in je vereniging

Heel wat Retienaren zetten zich met veel enthousiasme in voor een vereniging. Hiermee zorgen ze mee voor een warme en aangename gemeente waar heel wat te beleven valt. Al deze verenigingen kunnen blijvend op onze steun rekenen.
Ook willen we activiteiten blijven aanbieden voor mensen die niet per se aangesloten zijn bij een vereniging of club. Aan de hand van een goede infrastructuur willen we de Retienaar stimuleren om actief te zijn in eigen dorp.

 

  • Wandel- en looproutes aanbieden. 
  • Uitleendienst en subsidiesystemen.
  • Sporthal ook voor individueel gebruik
  • Administratieve vereenvoudiging. 
  • Een gemeentelijke vrijwilligerscoach.
  • Uitbreiding Vossekot en sporthal. 
  • Ondersteunen duurzame verenigingslokalen
  • Iedereen op de hoogte.