Een dienstverlening op maat

Retienaren en bezoekers moeten op allerlei momenten terecht kunnen bij de gemeentelijke diensten. Hiervoor moeten de openingsuren uitgebreid worden. Nieuw Retie werkt aan de verdere integratie van OCMW, bibliotheek, toeristische dienst en politiediensten op één centrale plaats: het gemeentepark. Hierdoor wordt ‘dé gemeente’ een echte ontmoetingsplaats die ruim toegankelijk is.

  • Blijven zoeken naar schaalvoordelen door samenwerking
  • Welkomstpakket voor nieuwe inwoners
  • Verhuis bibliotheek naar de diensten rond het gemeentepark
  • OCMW integrereren in het gemeentehuis
  • Versterken communicatie gemeente – burger
  • Verbeteren openingsuren gemeentediensten
  • Digitaal of aan huis