11 Kandidaten die op 2 januari de eed hebben afgelegd als raadslid.

Nieuw Retie zetten in 2018 een sterk resultaat neer. De kiezer stuurde onze fractie met een absolutie meerderheid van 11 zetels de nieuwe legislatuur in:

vlnr: (zittend) Margriet Blockx, Patrick Geuens;
(staand vooraan) Luc Janssens, Fonny Matthijs, Karolien Adriaenssen, Lut Hermans, Natalie Adriaenssen, Karel Ennekens, Koen Claessens;
(staand achteraan) Guy Moons, Niels Blockx, Kato Slegers en Maria Hermans.

Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen

Patrick Geuens: Burgemeester
Wettelijke opdrachten – Politie – Brandweer – Burgerlijke stand – Rechtszaken – Ruimtelijke ordening – Hinderlijke inrichtingen – Plechtigheden

Koen Claessens: 1ste Schepen
Financiën – Personeel – Communicatie – ICT – Lokale economie – Toerisme – Erfgoed

Fonny Matthijs: 2de Schepen
Sport – Begraafplaatsen – Groenvoorzieningen – Milieu

Natalie Adriaensen: 3de Schepen
Bibliotheek – Jeugd – Cultuur – Evenementen – Onderwijs – Gezin – Kinderopvang

Luc Janssens: 4de Schepen
Openbare werken – Patrimonium – Verkeer –  Waterlopen – Energie – Mondiale werking

Lut Hermans: 5de Schepen (voorzitter BCSD) (vanaf 25/03/2021)

Bijzonder Comité Sociale Dienst – Sociale zaken – Seniorenbeleid – Plechtigheden – Huisvesting – Gezondheidszorg – Landbouw 

Het schepencollege vanaf 2019
vlnr: Luc Janssens, Fonny Matthijs, Margriet Blockx, Patrick Geuens, Koen Claessens en Natalie Adriaensen
Affichefoto Lut Hermans
Lut vervangt Margriet vanaf 25/03/2021. We maken een nieuwe groepsfoto van het college zodra dit mag.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018

Lijst/kopstemmen: 567

Totaal kiezers die voor Nieuw Retie kozen: 3781 (11 zetels)

Rechtstreeks verkozen kandidaten zijn blauw gemarkeerd. Voorkeurstemmen zonder systeem ‘pot lijststemmen’.

Vorige resultaten. Totaal aantal kiezers dat voor Nieuw Retie koos:
2000: 3217 (12 zetels)
2006: 3149 (10 zetels)
2012: 2917 (9 zetels)