Nieuw Retie kan het en deed het!

Nieuw Retie heeft in het verleden al bewezen dat je bij ons ‘waar krijgt voor je (belastings)geld’, wij zetten onze beloftes om in daden.

 • GC Den Dries
 • Sportpark het Vossekot
 • Voltooien fietspaden langsheen alle Gewestwegen
 • Veilige schoolomgeving
 • Nieuwe school Schoonbroek
 • Vernieuwde school Centrum
 • Picknicks en openluchtcinéma in de zomer
 • Meer speelpleinwerking en kinderopvang
 • Doortrekken Ring
 • Vrachtverkeer uit het Centrum
 • Re10-projecten
 • Uitbreiding bedrijventerrein
 • Skatepark Vossekot
 • Onderhoud erfgoed
 • Lange Dijk fietsvriendelijker (trajectcontrole)
 • Toeristische Audio-app
 • Fietsverbindingen…