11 Kandidaten die op 2 januari de eed hebben afgelegd als raadslid.

vlnr: (zittend) Margriet Blockx, Patrick Geuens;
(staand vooraan) Luc Janssens, Fonny Matthijs, Karolien Adriaenssen, Lut Hermans, Natalie Adriaenssen, Karel Ennekens, Koen Claessens;
(staand achteraan) Guy Moons, Niels Blockx, Kato Slegers en Maria Hermans.

Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen

Patrick Geuens: Burgemeester
Wettelijke opdrachten – Politie – Brandweer – Burgerlijke stand – Rechtszaken – Ruimtelijke ordening – Hinderlijke inrichtingen – Plechtigheden

Koen Claessens: 1ste Schepen
Financiën – Personeel – Communicatie – ICT – Lokale economie – Toerisme – Erfgoed

Fonny Matthijs: 2de Schepen
Sport – Begraafplaatsen – Groenvoorzieningen – Milieu

Natalie Adriaensen: 3de Schepen
Bibliotheek – Jeugd – Cultuur – Evenementen – Onderwijs – Gezin – Kinderopvang

Luc Janssens: 4de Schepen
Openbare werken – Patrimonium – Verkeer –  Waterlopen – Energie – Mondiale werking

Margriet Blockx: 5de Schepen (voorzitter BCSD)
Bijzonder Comité Sociale Dienst – Sociale zaken – Seniorenbeleid – Plechtigheden – Huisvesting – Gezondheidszorg – Landbouw 

Het schepencollege vanaf 2019
vlnr: Luc Janssens, Fonny Matthijs, Margriet Blockx, Patrick Geuens, Koen Claessens en Natalie Adriaensen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018

Lijst/kopstemmen: 567

Totaal kiezers die voor Nieuw Retie kozen: 3781 (11 zetels)

Rechtstreeks verkozen kandidaten zijn blauw gemarkeerd. Voorkeurstemmen zonder systeem ‘pot lijststemmen’.

Vorige resultaten. Totaal aantal kiezers dat voor Nieuw Retie koos:
2000: 3217 (12 zetels)
2006: 3149 (10 zetels)
2012: 2917 (9 zetels)