Een gezellig team, Nieuw Retie aan de picknick
De ploeg van Nieuw Retie, een gezellig team

Nieuw Retie in een notendop

Nieuw Retie is een onafhankelijke dorpspartij,
die vertrekt vanuit de kracht van
het landelijke karakter van ons dorp.
Een partij die blijft luisteren naar wat er leeft.
Een ervaren ploeg die niet bang is van vernieuwing,
die knopen durft doorhakken
en gaat voor de resultaten
die jij en ons dorp verdienen.

De kracht van de lokale keuze.

Wij doen het:

Nieuw Retie is niet aan haar proefstuk toe. Deze partij heeft altijd gestreden voor het lokale verhaal. Intussen heeft Nieuw Retie al heel wat dingen kunnen realiseren.
Wil je kennis maken met de kracht van deze lokale partij? Neem dan zeker een kijkje bij de realisaties.

Die essentie van Nieuw Retie toegelicht

Onafhankelijke dorpspartij: onze partij zit niet in het keurslijf van nationale partijen, wij moeten niet luisteren naar Brussel of Antwerpen en kunnen die koers varen, die voor Retie belangrijk is. We kijken naar de noden van ons dorp en werken samen met de regio aan een Kempisch verhaal.

Kracht van het lokale, het landelijke karakter: de sterkte van een dorpsgemeenschap willen we inzetten als stevige basis om te werken aan de toekomst; een sterke gemeenschap waar het individu en de vereniging zich verbonden voelen.

Van en voor mensen van dit dorp: onze partij moet een afspiegeling zijn van onze gemeenschap, elke stem telt, we kijken naar de grote gemeenschap, naar de Kempen, naar Vlaanderen en de wereld, maar ook naar de buurten en (kerk)dorpen. Ons programma vertrekt van onderuit, vanuit ons dorp, de Kempische bodem, niet vanuit Brussel.

Luisteren: daarom willen we de vinger aan de pols houden, de voorbije 3 legislaturen hebben we extra ingezet op inspraak en betrokkenheid (denk b.v. aan Re10 en de plannen rond de markt). Onze mensen komen de hele legislatuur buiten, op de straat, naar evenementen, tussen de mensen…. niet enkel met de verkiezingen.

Ervaren ploeg: wij bieden 18 jaar bestuurservaring en professionele ervaring in allerlei sectoren van onze verschillende kandidaten en medewerkers; maar ook ervaring als inwoner van het dorp, voeling met de straat, de dagdagelijkse ervaring zodat we niet gaan werken vanuit een ivoren toren. Voeten op de grond.

Vernieuwing: Nieuwe kandidaten, jonge kandidaten, onze ploeg blijft nieuwe mensen zoeken, nieuwe inbreng. Dat zie je ook aan de lijst van 2018.
Maar we willen ook werken aan de vernieuwing van dit dorp. Ons landelijke karakter is onze kracht en onze basis, maar we zijn niet vies van de toekomst.

Knopen doorhakken – resultaten: Met het Masterplan, Re10, het ‘richtlijnenhandboek meergezinswoningen’, een doordacht meerjarenplan, toetsing van ons programma aan de SDG’s van de VN (duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties)  bewijzen we dat we werken vanuit een visie en planmatige inschattingen… Maar we durven ook ondernemen, dingen realiseren. Niet enkel praten maar ook knopen doorhakken en doen, doen, doen. Resultaten voor jouw betrokkenheid en belastingsgeld.

Wat ons dorp, wat jij verdient: Wij doen aan politiek uit liefde voor ons dorp. Niet om de baas te zijn, maar omdat we dat willen geven, wat dit dorp nodig heeft en verdient. Niet om de kaart van Vlaanderen na de gemeenteraadsverkiezingen wat meer oranje, geel, rood of appelzeeblauwgroen te kleuren. Wel om met dit dorp te werken aan de toekomst. Samen met alle inwoners.

Close Menu